Tag: EV

Tin tức

Xiaomi đánh dấu cột mốc quan trọng trong hoạt động kinh...

Với khoản đầu tư 10 tỷ NDT, Lei Jun, sáng lập tập đoàn Xiaomi Lei Jun, đã hoàn thành Đăng ký thành lập Công ty TNHH Xiaomi EV (Xiaomi...