Tag: Face ID

Tin tức
Apple cho phép bạn đăng ký các dịch vụ bằng Face / Touch ID thay vì dùng mật khẩu

Apple cho phép bạn đăng ký các dịch vụ bằng Face / Touc...

Mật khẩu là một trong những thứ rất khó nhớ, đặc biệt là với những người thích x...

iOS – iPhone
Face ID là chưa đủ để bảo mật cho iPhone của bạn. Hãy thêm 3 cài đặt này vào ngay

Face ID là chưa đủ để bảo mật cho iPhone của bạn. Hãy t...

Thiết lập mật mã là cách tốt để bảo mật iPhone của bạn, nhưng để bảo mật tốt hơn...