Tag: Face ID

Tin tức

Apple cho phép bạn đăng ký các dịch vụ bằng Face / Touch...

Mật khẩu là một trong những thứ rất khó nhớ, đặc biệt là với những người thích xài nhiều dịch vụ khác nhau với những mật khẩu khác...

iOS – iPhone

Face ID là chưa đủ để bảo mật cho iPhone của bạn. Hãy thêm...

Thiết lập mật mã là cách tốt để bảo mật iPhone của bạn, nhưng để bảo mật tốt hơn thì bạn cần làm nhiều hơn thế.