Tag: iOS 15.1 beta 4

Tin tức

Apple phát hành iOS 15.1 beta 4 cho các nhà phát triển...

iOS 15.1 beta 4 được xem là phiên bản cuối cùng được Apple đưa đến các nhà phát triển, trước khi họ chuẩn bị phát hành rộng rãi trên...