Tag: ios 15.2

Tin tức
bg
iOS 15.2 sẽ thông báo các phần đã được thay thế trên iPhone

iOS 15.2 sẽ thông báo các phần đã được thay thế trên iP...

Kể từ iOS 15.2, tất cả những linh kiện đã bị thay thế trên iPhone sẽ được hiển t...