Tag: khủng hoảng chip

Tin tức

Samsung dự đoán thời gian khủng hoảng chip kết thúc

Gần đây, Samsung đã đưa ra dự đoán về thời điểm cuộc khủng hoảng chip toàn cầu kết thúc.