Tag: log4j

Tin tức
bg
Một lỗ hổng nghiêm trọng tương đương WannaCry đã được tìm thấy

Một lỗ hổng nghiêm trọng tương đương WannaCry đã được t...

Log4Shell là một lỗ hổng bảo mật được đánh giá là 'siêu nghiêm trọng', vừa được ...