Tag: minecraft

Tin tức

Một lỗ hổng nghiêm trọng tương đương WannaCry đã được tìm...

Log4Shell là một lỗ hổng bảo mật được đánh giá là 'siêu nghiêm trọng', vừa được phát hiện trong mã nguồn mở log4j. Nạn nhân đã được...