Tag: Teams Room

Tin tức
Microsoft Teams thêm nhiều tính năng mới giúp cho các cuộc họp trở nên dễ dàng hơn

Microsoft Teams thêm nhiều tính năng mới giúp cho các c...

Bố cục video mới, tính năng live reaction sẽ giúp mọi người kết nối dễ dàng hơn