Tag: Teams Room

Tin tức

Microsoft Teams thêm nhiều tính năng mới giúp cho các cuộc...

Bố cục video mới, tính năng live reaction sẽ giúp mọi người kết nối dễ dàng hơn