Tag: Touch ID

Tin tức

Apple cho phép bạn đăng ký các dịch vụ bằng Face / Touch...

Mật khẩu là một trong những thứ rất khó nhớ, đặc biệt là với những người thích xài nhiều dịch vụ khác nhau với những mật khẩu khác...