Tag: Vietnam Health Decleration

Tin tức

Người cách ly Covid-19 tại nhà sẽ phải khai báo y tế bằng...

Từ ngày 17 tháng 7: Người cách ly tại nhà sẽ phải khai báo số điện thoại, nhận diện gương mặt và kích hoạt vị trí cách ly bằng smartphone