Tag: Wallet

Tin tức

WWDC: ứng dụng Wallet của Apple trong phiên bản iOS 15...

Ứng dụng Wallet đang có một bước đi lớn trong việc thay thế dần cái ví của bạn. Dưới đây là những điều mà Apple đã công bố trong WWDC....