Tag: Windows11

Tin tức

Microsoft thay đổi yêu cầu phần cứng cài đặt Windows 11,...

Microsoft đã công bố Windows 11 vào đầu năm nay, có một số hạn chế khi chạy trên một số phần cứng cũ hơn - hoặc thậm chí cả máy Mac...