Điều khoản sử dụng

Khi truy cập vào các trang web ReviewOS, người dùng đồng ý các điều khoản sau:

Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật này giải thích cách chúng tôi sử dụng và bảo mật dữ liệu cá nhân với các dịch vụ được cung cấp trên web ReviewOS. Dữ liệu cá nhân là thông tin dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc tương tự trên môi trường điện tử gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể.

Thu thập/ sử dụng/ bảo mật dữ liệu: Chúng tôi không thu thập, lưu trữ hay sử dụng dữ liệu từ người dùng.

Bản quyền và thương hiệu

Tất cả nội dung, hình ảnh hiển thị trên trang web của ReviewOS đều thuộc quyền sở hữu của ReviewOS. Chúng tôi rất sẵn lòng nếu bạn muốn sao chép, phân phối hay xuất bản… bất kỳ nội dung, hình ảnh nào thuộc ReviewOS. Do đó, bạn chỉ cần dẫn nguồn bài viết và để nguyên ảnh có logo của chúng tôi.

Miễn trừ trách nhiệm

Các trang web của ReviewOS có thể liên kết tới nhiều website khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung thông tin cũng như mọi vấn đề xảy ra liên quan đến việc sử dụng các địa chỉ liên kết này.

Người dùng có thể thấy tài liệu quảng cáo của bên thứ 3 trên ReviewOS. Mỗi nhà quảng cáo tự chịu trách nhiệm về nội dung tài liệu quảng cáo của mình. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung của tài liệu quảng cáo, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ lỗi, thiếu sót nào.

Thay đổi các điều khoản và điều kiện sử dụng này

ReviewOS có quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế và/hoặc cắt bỏ một phần các quy định này, đồng thời có quyền thay đổi và/hoặc chấm dứt các nội dung, tính năng của một phần hay toàn bộ của các trang web mà không có nghĩa vụ phải báo trước cho người sử dụng. Vui lòng theo dõi thường xuyên vì mọi sửa đổi sẽ có hiệu lực sau khi được đăng tải trên các trang web và ứng dụng của chúng tôi.

Việc tiếp tục truy cập các trang web của ReviewOS cho thấy bạn tiếp tục chấp nhận các điều khoản này.

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ email: [email protected]