Tag: YouTube

Tin tức

YouTube sẽ không để người dùng chưa đăng ký Premium xem...

Youtube đang có ý định hạn chế quyền truy cập vào những video âm nhạc của những người dùng miễn phí. Nghĩa là, những người dùng không...