Tag: Facetime Web

Tin tức

Facetime bất ngờ có thể sử dụng trên Website

Người dùng Android và người dùng Windows cuối cùng cũng có thể tham gia các cuộc gọi thông qua FaceTime. Trong sự kiện WWDC diễn ra...