Tag: LTPO

Tin tức

Màn hình LTPO là gì và nó giúp tiết kiệm pin như thế nào?

LTPO là đại diện cho tương lai của màn hình tốc độ làm mới cao trên điện thoại thông minh, nhưng nó hoạt động như thế nào?