Tag: Mi Mix

Tin tức

DÒNG MIX CỦA XIAOMI SẼ TRỞ LẠI VỚI NGƯỜI DÙNG

Vào ngày 29/3 tới đây, Xiaomi Global và Xiaomi China sẽ đồng thời ra mắt các sản phẩm mới lúc 18:30 GTM +7.

G-SYKSB4SVY7