Tag: Pixel

Tin tức số
Điện thoại của Google phát nhiều bức xạ

Điện thoại của Google phát nhiều bức xạ

Bức xạ từ điện thoại dễ làm ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người dùng.