Tag: Pixel 6a

Tin tức

Google Pixel 6a bị rò rỉ thông số và thiết kế nhỏ hơn Pixel...

Google Pixel 6 là một sự thay đổi lớn so với các thiết kế Pixel trước đây và có vẻ như Google đang có kế hoạch áp dụng ngôn ngữ thiết...